Om oss

Leg. naprapat
CEO, founder, senior clinical advisor

Mårten Prosell

Mårten har under drygt 20 år genom systematiskt strukturerat kliniskt arbete utvecklat ett mycket robust och kliniskt förfinat behandlingssystem. Han har samtidigt med utgångspunkt från klinisk verklighet och resultat, arbetat sig ända ner till molekylär nivå i jakten på logiska fysiologiska förklaringar till kronisk smärta.

Detta arbete involverar nu flera akademiska multidisciplinärt arbetande grupper på professorsnivå vid flera universitet.

Nicklas Lagerbjelke naprapat uppsala
Leg. naprapat
Cert. Doloradixmetoden (naDN®)

Nicklas Lagerbjelke

Behandlar smärtproblematik som har sitt ursprung från muskler, leder och nerver med Doloradixmetoden och vår egenutvecklade dry needling-teknik naDN®, även i kombination med klassiska metoder, såsom massage, manipulation och stretching.
Kompetens inom förebyggande behandling/träning och prestationsförbättring.

Bred erfarenhet inom smärta och idrottsmedicin, både
hos motionärer och elitidrottare!

Nicklas är en lugn och klok kliniker och en bra människokännare. Dessa egenskaper i kombination med ett diagnostiskt kliniskt strukturerat arbetssätt
är det som lagt grunden till hans fina behandlingsresultat.

“Förklaringarna finns där, inne i kroppen. Vi måste bara gräva djupare, tänka mer logiskt och annorlunda
för att finna svaren.”

– Mårten Prosell
CEO, founder, senior clinical advisor

En vetenskaplig studie på svenska landslagsfriidrottare

För att vetenskapligt kvalitetskontrollera Doloradixmetoden (naDN®) genomförde vi 2019/2020 en studie på svenska landslagsfriidrottare tillsammans med Linköpings Universitet.

Figuren nedan visar grafiskt resultaten av studien.

LIU studie Doloradix uppsala

“Elite athletes’ experiences of musculoskeletal pain management using neuroanatomical dry needling (naDN): A qualitative study in Swedish track and field”

Richard Thompson, Mårten Prosell, Toomas Timpkaa*, Athletics Research Center. Linköping University, Sweden, Doloradix AB, Sweden

Publicerad i Journal of Science and Medicine in Sport