Om oss

Våra naprapater!

Mårten Prosell naprapat Uppsala behandling
CEO, founder, senior clinical advisor

Mårten Prosell

Mårten har under drygt 20 år genom systematiskt strukturerat kliniskt arbete utvecklat ett mycket robust och kliniskt förfinat behandlingssystem. Han har samtidigt med utgångspunkt från klinisk verklighet och resultat, arbetat sig ända ner till molekylär nivå i jakten på logiska fysiologiska förklaringar till kronisk smärta.

Detta arbete involverar nu flera akademiska multidisciplinärt arbetande grupper på professorsnivå vid flera universitet.

Henrik Mattsson naprapat Uppsala behandling
Leg. naprapat

Henrik Mattsson

Behandlar smärtproblematik med Doloradixmetoden och vår egenutvecklade nålteknik naDN® som har sitt ursprung från muskler, leder och nerver. Kompetens inom förebyggande behandling/träning och prestationsförbättring. Flera års erfarenhet inom idrottsmedicin, diagnostiskt ultraljud och behandling av idrottsskador av motionärer och elitidrottare! 

Henrik är en duktig diagnostiker och har förmåga att dra logiska slutsatser utifrån komplexa kliniska mönster.


”Förklaringarna finns där, inne i kroppen. Vi måste bara gräva djupare, tänka mer logiskt och annorlunda
för att finna svaren.”

– Mårten Prosell
CEO, founder, senior clinical advisor

En vetenskaplig studie på svenska elitfriidrottare

”Elite athletes’ experiences of musculoskeletal pain management using neuroanatomical dry needling (naDN): A qualitative study in Swedish track and field”

Richard Thompson a, Mårten Prosell b, Toomas Timpkaa*
a, Athletics Research Center. Linköping University, Sweden
b, Doloradix AB, Sweden

Publicerad i Journal of Science and Medicine in Sport


För att vetenskapligt kvalitetskontrollera Doloradixmetoden (naDN) genomförde vi 2019/2020 en studie på svenska landslagsfriidrottare tillsammans
med Linköpings Universitet.

Figuren nedan visar grafiskt resultaten av studien.

LIU studie Doloradix uppsala