Om oss

Våra naprapater!

Marten-Prosell naprapat uppsala
CEO, founder, senior clinical advisor

Mårten Prosell

Mårten har under drygt 20 år genom systematiskt strukturerat kliniskt arbete utvecklat ett mycket robust och kliniskt förfinat behandlingssystem. Han har samtidigt med utgångspunkt från klinisk verklighet och resultat, arbetat sig ända ner till molekylär nivå i jakten på logiska fysiologiska förklaringar till kronisk smärta.

Detta arbete involverar nu flera akademiska multidisciplinärt arbetande grupper på professorsnivå vid flera universitet.

Henrik Mattsson naprapat Uppsala behandling
Leg. naprapat
Cert. Doloradixmetoden (naDN®)

Henrik Mattsson

Behandlar smärtproblematik som har sitt ursprung från muskler, leder och
nerver med Doloradixmetoden och vår egenutvecklade nålteknik naDN®.
Kompetens inom förebyggande behandling/träning och prestationsförbättring. Flera års erfarenhet inom smärta, diagnostiskt ultraljud, idrottsmedicin och behandling av idrottsskador både hos motionärer och elitidrottare! Henrik är en lugn och metodisk diagnostiker och har stor förmåga att dra logiska slutsatser utifrån komplexa kliniska mönster. Utöver detta är han också skicklig inom diagnostiskt ultraljud. Dessa egenskaper är det som lägger grunden till hans återkommande fina behandlingsresultat.

Nicklas Lagerbjelke naprapat uppsala
Leg. naprapat
Cert. Doloradixmetoden (naDN®)

Nicklas Lagerbjelke

Behandlar smärtproblematik som har sitt ursprung från muskler, leder och
nerver med Doloradixmetoden och vår egenutvecklade nålteknik naDN®.
Kompetens inom förebyggande behandling/träning och
prestationsförbättring. Bred erfarenhet inom smärta och idrottsmedicin, både
hos motionärer och elitidrottare!

Nicklas är en lugn och klok kliniker och en bra människokännare. Dessa
egenskaper i kombination med ett diagnostiskt kliniskt strukturerat arbetssätt
är det som lagt grunden till hans fina behandlingsresultat.


”Förklaringarna finns där, inne i kroppen. Vi måste bara gräva djupare, tänka mer logiskt och annorlunda
för att finna svaren.”

– Mårten Prosell
CEO, founder, senior clinical advisor

En vetenskaplig studie på svenska elitfriidrottare

”Elite athletes’ experiences of musculoskeletal pain management using neuroanatomical dry needling (naDN): A qualitative study in Swedish track and field”

Richard Thompson a, Mårten Prosell b, Toomas Timpkaa*
a, Athletics Research Center. Linköping University, Sweden
b, Doloradix AB, Sweden

Publicerad i Journal of Science and Medicine in Sport


För att vetenskapligt kvalitetskontrollera Doloradixmetoden (naDN) genomförde vi 2019/2020 en studie på svenska landslagsfriidrottare tillsammans
med Linköpings Universitet.


Figuren nedan visar grafiskt resultaten av studien.

LIU studie Doloradix uppsala