Om oss

Leg. naprapat
CEO, founder, senior clinical advisor

Mårten Prosell

Mårten har under drygt 20 år genom systematiskt strukturerat kliniskt arbete utvecklat ett mycket robust och kliniskt förfinat behandlingssystem. Han har samtidigt med utgångspunkt från klinisk verklighet och resultat, arbetat sig ända ner till molekylär nivå i jakten på logiska fysiologiska förklaringar till kronisk smärta.

Detta arbete involverar nu flera akademiska multidisciplinärt arbetande grupper på professorsnivå vid flera universitet.

Nicklas Lagerbjelke naprapat uppsala
Leg. naprapat
Cert. Doloradixmetoden (naDN®)

Nicklas Lagerbjelke

Behandlar smärtproblematik som har sitt ursprung från muskler, leder och nerver med Doloradixmetoden och vår egenutvecklade dry needling-teknik naDN®, även i kombination med klassiska metoder, såsom massage, manipulation och stretching.
Kompetens inom förebyggande behandling/träning och prestationsförbättring.

Bred erfarenhet inom smärta och idrottsmedicin, både
hos motionärer och elitidrottare!

Nicklas är en lugn och klok kliniker och en bra människokännare. Dessa egenskaper i kombination med ett diagnostiskt kliniskt strukturerat arbetssätt
är det som lagt grunden till hans fina behandlingsresultat.

“Förklaringarna finns där, inne i kroppen. Vi måste bara gräva djupare, tänka mer logiskt och annorlunda
för att finna svaren.”

– Mårten Prosell
CEO, founder, senior clinical advisor