Doloradixmetoden

Här kan du läsa mer om bakgrunden till och resan som har utmynnat i vår unika metod, Doloradix-metoden. Längre ned på sidan finns ett urval av filmer där vi pratar om olika skador, naDN® och hur Doloradix-metoden skiljer sig från andra metoder. Välkommen till Doloradix smärtklinik och bli smärtfri idag!

Bakgrund – en resas början

Doloradix-metoden är en metod för att med precision kunna diagnosticera och behandla muskuloskeletal smärta inklusive kronisk smärta och är resultatet av leg. naprapat Mårten Prosells drygt 20 år kliniska karriär. Mårten märkte tidigt under sin karriär att de diagnostiska- och behandlingsmässiga verktyg han fått via sin utbildning inte hade tillräckligt hög diagnostisk träffsäkerhet samt att behandlingsresultaten oftast inte föll ut som förväntat.

Det fanns inte något tydligt mönster i vilka patienter som blev hjälpta av behandlingen och vilka som inte blev av med sina besvär, kunde det lika gärna vara tidsfaktorn snarare än behandlingen som var förklaringen? Med den insikten påbörjades en klinisk resa som tog honom allt längre bort från den konventionella naprapatins läror för att i stället förutsättningslöst gå i den riktningen dit resultaten pekade. Mårtens karriär har främst kommit att präglas av ett oerhört systematiskt tillvägagångssätt beträffande insamlandet av information från sina patientmöten. Detta, tillsammans med noggranna analyser av varje behandlingsutfall, en parallell fördjupad kunskap inom ortopedisk medicin samt neuroanatomi och 1000-tals iterationer har möjliggjort framtagandet av en modell som bättre kan förklara uppkomsten till, samt hur man behandlar smärta på ett effektivt sätt.

Undersökningen – att dra rätt slutsats

Doloradix-metodens diagnostiska moment bygger helt på accepterad allmänmedicinsk, ortopedmedicinsk och neurologisk kunskap där fokuset ligger på den neurologiska undersökningen. Undersökningen av smärtpatienter i primärvården innefattar vanligen någon enstaka neurologisk test för att utreda eventuell bakomliggande neurologisk orsak till smärtan och där fynden sällan bedöms vara avvikande. Detta baserat på Erik Hermelins examensarbete på läkarprogrammet där han undersökte 14 olika primärvårdsläkares handläggning av smärtpatienter vid deras första besök. Antingen har patienten i fråga ingen neurologisk bakomliggande orsak, eller så har man inte lyckats påvisa den. Med grova maskor i sitt diagnostiska nät kan man fånga grova neurologiska avvikelser såsom ett påverkat gångmönster hos patienten, avsaknaden av en reflex, grova kraftbortfall etc. Detta arbetssätt lämpar sig bra för många neurologiska sjukdomar, som exempelvis läkare stöter på i sin kliniska vardag.

Men inte för smärtpatienten.

Smärtpatienten kräver nämligen en undersökning bestående av de mest finkänsliga diagnostiska momenten och ett öga för detaljer, annars tolkas undersökningen som normal och patienten blir utan vare sig förklaring till-, eller behandling för sin smärta.

Där gör vi skillnad! En väl utförd undersökning och analys är helt avgörande för att också sätta in rätt behandling. I de fåtal fall där undersökningen resulterar i fynd som talar för en annan orsak bakom smärtan rekommenderar vi patienter att uppsöka primärvården i stället för behandling oss.

Behandlingen – ett hantverk med ett verktyg

En illustrativ berättelse för att belysa vårt sätt att jobba är den om ett lastfartyg vars motor lagt av. Fartygets ägare lät den ena efter den andra experten komma dit med sina verktyg för att försöka lösa problemet utan framgång. Slutligen föll turen på en gammal man med lång erfarenhet av denna typ av fartyg. Han kom dit med en stor verktygslåda och undersökte skeppet topp till botten. Efter ett tag tog han så fram en liten skruvmejsel ur sin verktygslåda och skruvade en skruv trekvarts varv åt höger, genast gick motorn i gång! När fakturan kom till ägaren en vecka senare på 10 010kr blev han mycket upprörd ”han skruvade ju bara på en skruv!”. Ägaren krävde den gamle mannen på en fakturaspecifikation på hans utförda jobb, som löd ”skruva på skruven med skruvmejseln – 10kr, veta vilken skruv att skruva på – 10000kr”.

Det finns en del likheter mellan berättelsen och vår behandling, men den kanske viktigaste är vad fokus ligger på; är det verktyget eller vem som håller det i sin hand och vetskapen om hur man använder det? Allt detta för att säga att vårt verktyg likt den gamla mannens i berättelsen inte är unikt, men i stället för en skruvmejsel har vi en nål, en vanlig akupunkturnål. ”Jaja ni håller på med akupunktur eller dry-needling då, det har jag minsann provat tidigare och det har inte fungerat!” tänker du kanske nu, gå då tillbaka ett stycke i texten och läs igen!

Skillnaden i vad vi gör mot andra är dels som tidigare poängterat, att vi tack vare undersökningen vet vad och var vi ska behandla, men också att vi använder nålen på ett sätt som inte inryms under vare sig akupunktur eller dry-needling. Vi ser på nålen såsom kirurgen på sin skalpell; ett verktyg, men ett verktyg som i rätt händer är användbart och i fel händer verkningslöst. Det är där hantverket kommer in i bilden, vi använder nålen på ett sätt som kräver stor taktil förmåga och precision för att åstadkomma de behandlingsresultat vi söker.

Forskningen – resan fortsätter

Under de senare åren har DoloRadix tagit steget in i forskarvärlden, Mårtens olika observationer och ihärdiga grubblande under åren har resulterat i idéer om vilka mekanismer som ligger bakom behandlingseffekten och vilka processer som är involverade i uppkomsten av kronisk smärta. Dessa idéer har vi testat i liten skala med hjälp av olika forskargrupper i Uppsala och fått fram fynd som hitintills inte beskrivits i litteraturen och som gjort oss än mer övertygade att det vi ser i kliniken också verkar kunna ha sin förklaring på biologisk nivå. Med dessa pusselbitar i bagaget har vi därför påbörjat en forskningsresa för att först utvärdera den kliniska behandlingseffekten för att på sikt kunna efterforska de biologiska orsakssambanden bakom den kroniska smärtans uppkomst och behandlingen därav. Det är en resa vi brinner för varje dag och som vi hoppas ska kunna resultera i ett liv med mindre smärta för långt många fler människor.

“Doloradix historia började med att jag själv var patient. I den processen upptäckte jag en detalj som kom att förändra hela sättet att se på vad smärta är.”

– Mårten Prosell

Hälsmärta?

Du som har ont i hälen och smärtan inte ger med sig. Du har varit till vården och de har sagt att du har hälsporre eller plantarfasciit. Dock visar inte röntgen några fynd alls och du blir lämnad ensam. Det finns väldigt många andra strukturer i en fot som kan generera värk just runt hälen som vi är bra på att sortera och hitta grundorsaken till.


Ländryggssmärta?

Ländryggssmärta är en av världens vanligaste diagnoser. Det är enormt livskvaliténedsättande. Det finns väldigt många strukturer inne i en rygg som kan generera smärta. Doloradixmetoden är bra på identifiera, lokalisera och hjälpa dig med din värk. Du är välkommen till oss för en undersökning!


Tennisarmbåge eller musarm?

Du som har ont i underarmens utsida. Du har gått till vårdgivare och fått diagnosen tennisarmbåge eller musarm. De säger att du har överansträngt dig men du vet att du inte har gjort det. Vi på Doloradix smärtklinik vet att det finns en annan orsak på den typen av smärta, och den sitter inte lokalt i armen. Vår metod är bra på att ringa in den här typen av problem och hjälpa dig med din smärta.

Du välkommen att boka tid hos oss på Doloradix smärtklinik!


%d bloggare gillar detta: