Mikrosensor för lokalisering av smärtkällor bland finansierade samverkansprojekt i utlysning från innovationsprogram

Mårten Prosell, VD DoloRadix AB, och projektledare Ken Welch testar prototypsensorn som tagits fram på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Med finansiering från Swelife och Medtech4Health kan de nu gå vidare med utvecklingen i ett gemensamt projekt.

15 projekt som verkar för en bättre hälsa får dela på 36 miljoner kronor i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning. Ken Welch, professor vid institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet, leder ett av de utvalda projekten.

Utlysningen lockade inte mindre än 130 samverkansprojekt från hälso- och sjukvård, akademi/institut och industri att ansöka. Ett av de 15 utvalda projekt som fått finansiering leds av Ken Welch, professor i teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material vid Uppsala universitet.

Projektets målsättning är att förbättra vården av kronisk smärta genom att utveckla en sensor som kan lokalisera djupt sittande vävnadsanomalier som uppträder vid långvarig muskel- och skelettsmärta.

Projektet är ett samarbete mellan akademisk forskning och industri. I projektet deltar akademiska grupper från institutionen för materialvetenskap och institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet respektive institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Från industrisidan deltar bolagen DoloRadix och Progress Ortopedisk Medicin.

Projektledaren Ken Welch berättar att bakgrunden till projektet är kliniska och fysikaliska iakttagelser som gjorts av DoloRadix vd Mårten Prosell under 20 års kliniskt arbete inom sjukvården. Idag finns en prototyp av sensorn som utvecklats i Ken Welchs forskargrupp.

Projekten som finansieras i utlysningen ”Samverkansprojekt för bättre hälsa” baseras på förslag på lösningar som är nyskapande och som kan utvecklas till nya innovationer. De föreslagna lösningarna ska förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av olika sjukdomstillstånd. Projekten finansieras med mellan en halv miljon och tre miljoner kronor. Projekttiden är upp till två år.

Här listas samtliga finansierade projekt